Wat is syntonics filter therapie?

Optometrisch fototherapie, ook bekend als syntonics filter therapie, maakt gebruik van kleurvelden van het zichtbare licht. Syntonics vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en wordt daar al vanaf 1940 doeltreffend toegepast in de optometrie. Syntonics is bedoeld om de balans tussen beide ogen te activeren en het evenwicht te regelen tussen het sympathisch en parasympatisch systeem. Syntonics filter therapie wordt al meer dan 90 jaar klinisch gebruikt in de optometrie en is veilig en effectief met een grote kans op succes.

“Bij ons in de praktijk is ruim 90% van de behandelingen effectief.”

Maak een afspraak

Je kunt bij ons via deze website een afspraakverzoek per e-mail toezenden.

Bij welke mogelijke (oog)klachten helpt syntonics filter therapie?

Syntonics filter therapie kan worden uitgevoerd als een op zichzelf staande behandeling. De volgende (oog)klachten kunnen wij met Syntonics behandelen:

Visuele problemen

Wazig of onstabiel zien
Vermoeide ogen of vermoeidheid
Scheelzien
Lui oog
Dubbel zien
Slecht diepte zicht
Verminderd perifeer zicht
Lichtgevoelig

Visueel gerelateerde problemen

Hoofdpijn
Slechte concentratie
Slecht geheugen
Leesproblemen
Problemen bij verkeersdeelname
Verminderde concentratie
Evenwichtsproblemen

School, werk, sportprestaties

Gereduceerde schoolprestaties
Wisselende werkbedrevenheid of bekwaamheid
Wisselende sportprestaties

Verleden met stress of trauma

Traumatische hersenschade
Mentale of emotioneel trauma
Chronische aandoening


Wat houdt de syntonics filter therapie in?
Optometrisch functioneel onderzoek

Voor we starten met de syntonics filter therapie is het noodzakelijk een optometrisch functioneel onderzoek te doen. Daarbij wordt ook een zogenaamd functionele gezichtsveld meting gedaan. In het gezichtsveld toestel zitten geïntegreerde camera’s. Daarmee worden fixatie, oogbewegingen en reactie van de pupil, objectief geobserveerd.

Door gedurende een bepaalde tijd per filtercombinatie naar een van tevoren bepaald kleurveld te kijken, wordt de frequentie geprojecteerd op de binnenkant van beide ogen. Projectie vindt plaats op het gevoeligste deel van het netvlies waar zich de kleurgevoelige kegeltjes bevinden. Hierdoor worden de kleurvelden groter en neemt de kleurgevoeligheid in het perifere gebied toe. Met als gevolg een vergroting van het visuele functieveld. Dat is het zichtbare gebied inclusief het oriëntatieveld.

Wat zijn de resultaten van de Syntonics behandeling?

Syntonics filter therapie wordt voor verschillende doeleinden ingezet en gecombineerd. De syntonics filter therapie heeft een positief effect met betrekking tot gemoedsveranderingen bij mensen met periodiek voorkomende depressieve perioden, een kalmerend of activerend effect bij hyperactiviteit of vertraagd functioneren, het vergroten van het functioneel gezichtsveld en het verkleinen van te grote blinde vlekken etc. Dit alles heeft ook een positieve uitwerking op alle visuele-motorische taken op school, bij sportbeoefening en in het dagelijks leven. De door de syntonics filter therapie verkregen resultaten zijn blijvend zolang deze geïntegreerd zijn. Om zekerheid te hebben of deze integratie een blijvend karakter heeft, wordt na 6 maanden een controle uitgevoerd en indien noodzakelijk een nabehandeling gegeven.

Wat zijn de kosten van de behandeling?

Het vooronderzoek om te bepalen of de syntonics filter therapie voor u een oplossing kan zijn bedraagt
€ 349,-. De kosten van de syntonics filter therapie bedragen € 619,-.

De behandeling bestaat uit:

  1. Een wekelijks bezoek aan de winkel, in ieder geval 6 weken
  2. Om de week is dit bezoek wat uitgebreider met een gezichtsveldcontrole
  3. Hierna volgen controles na 1 maand, 3 maanden en 6 maanden om te kijken of het geboekte resultaat blijvend is zonder in de kleur te hebben gekeken.

In uitzonderlijke gevallen zijn soms meerdere behandelingen of een enkele herhalingsbehandeling nodig.

Indien u ervoor kiest de behandeling thuis uit te voeren, kunt u gebruikmaken van een mobiele syntonics kleurenfilter. Omdat het een kostbaar apparaat betreft, vragen wij om een borg van € 450,-, waarvan u bij inlevering na 6 weken € 380,- retour ontvangt.